Czym jesteś zainteresowany?

PolecamGołębie Pocztowe - Najlepszy Portal O Gołębiach
Woliera

Pod?oga woliery zosta?a tak usytuowana w stosunku do poziomu otoczenia go??bnika, aby nie zatapia?a jej woda. Pod?o?e wykonane jest z drobnego piasku grubo?ci ok. 30 cm, ktry ?atwo wch?onie niewielkie ilo?ci zacinaj?cego deszczu. Mo?na wykona? pod?o?e betonowe i przysypa? je warstw? ok. 10 cm piasku. Takie rozwi?zanie umo?liwi po usuni?ciu piasku ?atw? dezynfekcj? pod?o?a betonowego w przypadku wyst?pienia zara?liwej choroby. ?ciany boczne wykonane s? z siatki ocynkowanej o oczkach 2 x 2 cm przymocowanej do s?upkw wspieraj?cych konstrukcj? dachu woliery. Aby zabezpieczy? wolier? przed podkopaniem si? szkodnikw na linii siatki wkopano kraw??niki chodnikowe wysoko?ci 30 cm. Do ka?dej z wolier prowadz? niezale?ne drzwi wykonane z kraw?dziakw o przekroju 4 x 4 cm wype?nione ocynkowan? siatk?. W drzwiach go??bnika nr 3 zamontowano desk? startow? (zdj?cie nr 8)umo?liwiaj?c? ptakom wyj?cie poza wolier?. Deska zosta?a tak wywa?ona, ?e w przypadku wi?kszego nacisku ni? 1 kg zamyka si? i uniemo?liwia intruzowi wej?cie do go??bnika. Dach. Jego konstrukcj? wykonano z ?at i beleczek drewnianych wspartych na s?upkach drewnianych o przekroju 7 x 7 cm. S?upki s? przykr?cone do bloczkw betonowych po przez kotwy stalowe (rys 4). Jako pokrycie zastosowano prze?roczyste p?yty faliste. Woda z dachu woliery jest odprowadzona rynnami.

 

NOWE FORUM O GOŁĘBIACH

Z wielką radością informuje wszystkich hodowców gołębi o uruchomieniu nowego Forum o gołębiach. Zachętam wszystkich fanów gołębi do rejestracji oraz udziału w rozmowie na forum. Na forum dowiesz się wszechstronnych informacji na temat hodowli gołębi pocztowych, budowy gołębników itp.Filmy o gołębiach

Interesujesz sie gołębiami i chciałbyś poprawić lotowania swoich gołębi, spowodować, że Twoje gołębie pocztowe staną się silniejsze? Zobacz nowe filmy o gołębiach na, których pokazane są gołębniki oraz najnowsze techniki chowu. Zachęcamy do ich obejrzenia. Stanowią one ciekawą dokumentacje dla każdego gołębiarza!


Loty Gołębi pocztowych

Jeżeli chciałbyś, aby Twój gołąb woził udział w darmowych lotach gołębi pocztowych zgłoś się do nas. Regularnie organizujemy loty z Niemiec.soudal wrocławdotacje dla małych przedsiębiorstwhurtownia grzejników wrocławCzy wiesz że najlepszy pracodawca w Poznaniu to firma Marathon, świadcząca usługi transportowe, posiadająca magazyn, oferująca logistykę kontraktową.projekty