Czym jesteś zainteresowany?

Polecam



Gołębie Pocztowe - Najlepszy Portal O Gołębiach
Czy metody zazdro?ci s? godne zalecenia?

Je?li b?d? stosowa? te metod?, po??cz? samca z dwoma samicami i przed wys?aniem na lot wpuszcz? je obydwie do tego samca. Trzebab?dzie uwa?a?, aby samice nie reagowa?y na siebie zbyt gwa?townie.

Nie jest jednak koniecznie, aby uczyni? samice zazdrosnymi. Zawi?ci czy zazdro?ci nie postrzegamy jako wady. Najwa?niejsze jestjednak doprowadzenie formy go??bia do stanu zapewniaj?cego wysokie wyczyny. G?owny jest p?d do domu i ch?? powrotu do swegoterytorium. Istnieje wiele metod motywowania. Powinno si? w miar? mo?liwo?ci wprowadza? ci?gle nowe jego rodzaje.

Dobrze jest, gdy nasze samce i samice trenujemy raz w tygodniu. Zdarza si? to te? na dzie? przed wys?aniem na lot konkursowy. Wdniu wysy?ania na lot koszujemy je wprost z go??bnika. Przy tego rodzaju motywowaniu go??bie s? spokojne.

 

NOWE FORUM O GOŁĘBIACH

Z wielką radością informuje wszystkich hodowców gołębi o uruchomieniu nowego Forum o gołębiach. Zachętam wszystkich fanów gołębi do rejestracji oraz udziału w rozmowie na forum. Na forum dowiesz się wszechstronnych informacji na temat hodowli gołębi pocztowych, budowy gołębników itp.



Filmy o gołębiach

Interesujesz sie gołębiami i chciałbyś poprawić lotowania swoich gołębi, spowodować, że Twoje gołębie pocztowe staną się silniejsze? Zobacz nowe filmy o gołębiach na, których pokazane są gołębniki oraz najnowsze techniki chowu. Zachęcamy do ich obejrzenia. Stanowią one ciekawą dokumentacje dla każdego gołębiarza!


Loty Gołębi pocztowych

Jeżeli chciałbyś, aby Twój gołąb woził udział w darmowych lotach gołębi pocztowych zgłoś się do nas. Regularnie organizujemy loty z Niemiec.