Czym jesteś zainteresowany?

PolecamGołębie Pocztowe - Najlepszy Portal O Gołębiach
Strefa Hodowcy Go??bi Pocztowych
Czy metody zazdro?ci s? godne zalecenia?

Je?li b?d? stosowa? te metod?, po??cz? samca z dwoma samicami i przed wys?aniem na lot wpuszcz? je obydwie do tego samca. Trzebab?dzie uwa?a?, aby samice nie reagowa?y na siebie zbyt gwa?townie.

Więcej…
 
Totalne wdowie?stwo, a pozostawienie partnera

R?nica miedzy totalnym wdowie?stwem i wdowie?stwem zwyk?ym jest taka, ?e w tym drugim przypadku jeden partner pozostaje w domu.Zawsze lepiej jest prowadzi? rozgrywk? przy pomocy samicy, a samca pozostawi? w domu. W ci?gu ostatnich lat ustalili?my jednak,ze samce by?y zbyt "nagrzane", kiedy samice powraca?y do domu. Samicom zapewniali?my potem z nimi, po up?ywie godziny, kontaktwzrokowy. Samice wpuszczamy wpierw do celi gniazdowej, a nie do samca. Samica musi te? by? wypocz?ta, aby cieszy? si? partnerem.

Więcej…
 
Czas pozostania przy samcach po powrocie z lotu

Podczas pierwszych lotw konkursowych powinny zosta? przy swych partnerach do oko?o jednej godziny. Przy wi?kszych odleg?o?ciachpozostawi? je razem do wieczora. Je?li ma miejsce trudny lot, to s? razem do rana. Trzeba bezwzgl?dnie zwrci? uwag? na to, tesamiczka przebywa razem z samcem, Z ktrym jest z??czona i nie prbuje si? kontaktowa? si? z obcym.

Więcej…
 
Lotowanie samic-warunki przeprowaniedzia metody

Aby skutecznie lotowa? samicami konieczne jest wypracowanie okre?lonego systemu. Najlepiej posiada? go??bie takiego rodzaju,ktre niech?tnie ??cz? si? ze sob? w pary. Dzi?ki temu mo?na lotowa? w odpowiedni sposb. Nie mo?emy tworzy? ?adnych wielkichproblemw przy ??czeniu w pary i dopuszcza? do swobodnego parowania. Samiczki, ktre jako m?ode ??czy?y si? pomi?dzy sob? nienale?y przenosi? do tego samego przedzia?u, bowiem b?d? potem znowu prbowa? parowania si?.

Więcej…
 
Jak przewozi? zal?gni?te jajka go??bi?

Przed takim problemem stan??em, gdy nadarzy?a mi si? okazja ich sprowadzenia z pewnej wybitnej ?l?skiej hodowli. Okazja nie lada, poniewa? nabycie odchowanych m?dkw dobrego pochodzenia nie jest tak ?atwe, jak mog?oby si? wydawa?, a przy tym jest zwykle kosztowne.

Za po?rednictwem znajomego mia?em szcz??cie pozna? w ubieg?ym roku jednego z wybitnych ?l?skich hodowcw, ktry od szeregu lat notowany jest wysoko we wsp?zawodnictwie w wielu kategoriach lotowych. Jego ptaki nie tylko u niego dobrze lotuj?, lecz tak?e sprawdzaj? si? w innych go??bnikach. Daj? te? rwnie dobre potomstwo w krzy?wkach z innymi go??biami. Pan ten okaza? si? sympatycznym cz?owiekiem, a przy tym ch?tnie dzieli? si? ze mn? swoimi do?wiadczeniami w hodowli

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 2

NOWE FORUM O GOŁĘBIACH

Z wielką radością informuje wszystkich hodowców gołębi o uruchomieniu nowego Forum o gołębiach. Zachętam wszystkich fanów gołębi do rejestracji oraz udziału w rozmowie na forum. Na forum dowiesz się wszechstronnych informacji na temat hodowli gołębi pocztowych, budowy gołębników itp.Filmy o gołębiach

Interesujesz sie gołębiami i chciałbyś poprawić lotowania swoich gołębi, spowodować, że Twoje gołębie pocztowe staną się silniejsze? Zobacz nowe filmy o gołębiach na, których pokazane są gołębniki oraz najnowsze techniki chowu. Zachęcamy do ich obejrzenia. Stanowią one ciekawą dokumentacje dla każdego gołębiarza!


Loty Gołębi pocztowych

Jeżeli chciałbyś, aby Twój gołąb woził udział w darmowych lotach gołębi pocztowych zgłoś się do nas. Regularnie organizujemy loty z Niemiec.