Czym jesteś zainteresowany?

PolecamGołębie Pocztowe - Najlepszy Portal O Gołębiach
Salmoneloza

Salmoneloza (paratyfus, parali? skrzyde?, parali? ng)

Charakterystyka oglna:

Choroba wywo?ana przez bakterie z rodziny Salmonella. Szczeglnie gro?na dla m?odych go??bi, u ktrych mo?e rozwin?? si? w niebezpieczn? epidemi? nierzadko dziesi?tkuj?c? stado. U doros?ych osobnikw obserwuje si? raczej powolny i d?ugotrwa?y przebieg choroby, z niewielk? ?miertelno?ci?. Ptaki, ktre przetrwaj? infekcj? staj? si? nosicielami zarazkw, b?d?c przez to sta?ym ?rd?em zaka?enia. Bakterie wydzielane s? z ka?em, mlekiem z wola, ?lin? i zainfekowanymi jajami. Do organizmu go??bia dostaj? si? poprzez zanieczyszczon? karm?, wod?, podczas dziobania si? ptakw, przy karmieniu m?odych, przez wdychanie kurzu z zarazkami. Salmonella mo?e wnikn?? przez pory skorupki jaja ju? w jajowodzie.

Objawy i przebieg choroby:

Rozr?nia si? cztery odmiany chorobowe salmonellozy:

odmiana jelitowa, uszkodzenie przez bakterie ?luzwki jelita zaburza wch?anianie substancji pokarmowych do organizmu. Zewn?trznym objawem tej odmiany salmonellozy jest biegunka z charakterystycznym mazisto-wodnistym, zielonkawym ka?em zawieraj?cym papkowate niestrawione resztki pokarmu. Go??b szybko chudnie i opada z si?.

odmiana stawowa, poprzez uszkodzone ?cianki jelita bakterie dostaj? si? do krwi a wraz z ni? do wszystkich organw, w tym tak?e do staww. Wywo?uj? tam zapalenie b?ony stawowej, ktrego zewn?trznym objawem jest obrz?k.

odmiana organowa, jest rezultatem przedostania si? bakterii Salmonella do r?nych organw - trzustki, w?troby, nerek, ?ledziony, serca. Zewn?trznym objawem choroby jest szybki ubytek si?, apatia, dychawica.

odmiana nerwowa, wyst?puje w wyniku zaatakowania przez salmonelle uk?adu nerwowego. Stany zapalne w nim wyst?puj?ce prowadz? do ucisku komrek nerwowych a w rezultacie - parali?u, skr?tu szyi i zaburze? rwnowagi.

Diagnoza:

bakteryjne badanie ka?u na obecno?? salmonelli

obserwacja zmian w organach wewn?trznych - w trakcie sekcji zw?ok

serologiczne badanie krwi na obecno?? antycia?

Leczenie:

preparat PARAMOS podawa? do wody lub do karmy, leczniczo przez okres 10 - 14 dni, zapobiegawczo przez okres 2 - 3 dni, w trakcie kuracji dodatkowo podawa? witaminy i minera?y

Profilaktyka:

bakteriologiczne badanie ka?u na obecno?? salmonelli (jesieni? i na wiosn?)

wielokrotne badanie bakteriologiczne po zako?czeniu kuracji - mo?na wtedy rozpozna? nosicieli i odizolowa? ich

eliminacja osobnikw wychudzonych lub z innymi objawami choroby

zapobieganie kontaktom stada ze zdzicza?ymi go??biami domowymi, drobiem, z dzikimi ptakami - mog? by? one nosicielami salmonelli

regularne czyszczenie go??bnika, sprz?tu i woliery oraz dezynfekowanie przez wypalanie

utrzymywanie higieny w?rd go??bi, dobre od?ywianie

przechowywanie paszy w miejscach niedost?pnych dla gryzoni

go??bie odstawione od matki nale?y umie?ci? w go??bniku dla go??bi m?odych

 

NOWE FORUM O GOŁĘBIACH

Z wielką radością informuje wszystkich hodowców gołębi o uruchomieniu nowego Forum o gołębiach. Zachętam wszystkich fanów gołębi do rejestracji oraz udziału w rozmowie na forum. Na forum dowiesz się wszechstronnych informacji na temat hodowli gołębi pocztowych, budowy gołębników itp.Filmy o gołębiach

Interesujesz sie gołębiami i chciałbyś poprawić lotowania swoich gołębi, spowodować, że Twoje gołębie pocztowe staną się silniejsze? Zobacz nowe filmy o gołębiach na, których pokazane są gołębniki oraz najnowsze techniki chowu. Zachęcamy do ich obejrzenia. Stanowią one ciekawą dokumentacje dla każdego gołębiarza!


Loty Gołębi pocztowych

Jeżeli chciałbyś, aby Twój gołąb woził udział w darmowych lotach gołębi pocztowych zgłoś się do nas. Regularnie organizujemy loty z Niemiec.