Czym jesteś zainteresowany?

PolecamGołębie Pocztowe - Najlepszy Portal O Gołębiach
Paramyksowizroza
Paramyksowizroza
charakterystyka oglna:
Wirusowa choroba zaka?na. Wirus rozprzestrzenia si? z ptaka na ptaka. Znajduje si? rwnie? w kurzu wdychanym przez zwierz?ta, mo?e zanieczyszcza? pokarm i wod?. Choroba atakuje zarwno osobniki m?ode jaki doros?e.
objawy i przebieg choroby:
Jednym z pierwszych objaww paramyxowirozy jest zwi?kszona p?ochliwo?? go??bi, os?abienie apetytu, wzrost pragnienia. Potem nast?puje biegunka a nast?pnie zaburzenia ze strony centralnego uk?adu nerwowego - skr?cenie szyi, parali?, nieskoordynowane ruchy. Niektre ptaki zaatakowane paramyxowiroz? padaj? bardzo szybko, inne ?yj? d?u?ej wykazuj?c jednak niedow?ady czynno?ciowe do ko?ca ?ycia. Bardzo rzadko zdarza si? by go??bie pocztowe wyzdrowia?y ca?kowicie.
leczenie i profilaktyka:
Zasadniczo nie ma skutecznych ?rodkw zwalczaj?cych t? chorob?. W trakcie choroby nale?y podawa? witaminy z grupy B. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania chorobie jest stosowanie szczepie? ochronnych. Powinno si? je wykonywa? jak najwcze?niej jeszcze przed odsadzeniem m?odych od rodzicw (w 21 - 23 dniu ?ycia).
 

NOWE FORUM O GOŁĘBIACH

Z wielką radością informuje wszystkich hodowców gołębi o uruchomieniu nowego Forum o gołębiach. Zachętam wszystkich fanów gołębi do rejestracji oraz udziału w rozmowie na forum. Na forum dowiesz się wszechstronnych informacji na temat hodowli gołębi pocztowych, budowy gołębników itp.Filmy o gołębiach

Interesujesz sie gołębiami i chciałbyś poprawić lotowania swoich gołębi, spowodować, że Twoje gołębie pocztowe staną się silniejsze? Zobacz nowe filmy o gołębiach na, których pokazane są gołębniki oraz najnowsze techniki chowu. Zachęcamy do ich obejrzenia. Stanowią one ciekawą dokumentacje dla każdego gołębiarza!


Loty Gołębi pocztowych

Jeżeli chciałbyś, aby Twój gołąb woził udział w darmowych lotach gołębi pocztowych zgłoś się do nas. Regularnie organizujemy loty z Niemiec.