Czym jesteś zainteresowany?

PolecamGołębie Pocztowe - Najlepszy Portal O Gołębiach
Ornitoza

Ornitoza

Charakterystyka oglna:

Jest chorob? wywo?ywan? przez chlamydie. Go??bie Pocztowe zara?aj? si? bezpo?rednio od osobnikw chorych a tak?e za po?rednictwem zanieczyszczonej wody i karmy. Jest chorob? szczeglnie gro?n? dla go??bi m?odych, w?rd ktrych mo?e si? sta? powa?n? epidemi?. Nawet 80% m?odych mo?e pa?? jej ofiar?. Doros?e osobniki rzadko wykazuj? objawy chorobowe.

Objawy i przebieg choroby:

choroba rozpoczyna si? zapaleniem spojwek, ?wiat?owstr?tem. Prowadzi to do tego, ?e powieki staj? si? zgrubia?e i cz?sto s? sklejone. Go??bie pocieraj? skrzyd?em o powiek?. Wielokrotnie choroba przerzuca si? na drogi oddechowe. Pojawia si? katar zatykaj?cy otwory nosowe i utrudniaj?cy oddychanie. Czasami infekcja atakuje p?uca i worki powietrzne - zewn?trznym tego objawem jest rz???cy katar. Doros?e osobniki choruj? na og? w sposb "spokojniejszy". Niebezpieczne mo?e by? jedynie nadmierne os?abienie organizmu chorob?. Ptaki s? s?abe, niewiele lataj?, maj? matowe upierzenie, staj? si? podatne na choroby. D?ugotrwale utrzymuj?cy si? stan chorobowy mo?e prowadzi? do ot?uszczenia w?troby i wady serca.

Leczenie i profilaktyka:

preparat ORNIFOX podawa? do wody lub do karmy, leczniczo przez okres 5 dni, zapobiegawczo przez okres 2 dni, w trakcie kuracji dodatkowo podawa? witaminy i minera?y.

 

NOWE FORUM O GOŁĘBIACH

Z wielką radością informuje wszystkich hodowców gołębi o uruchomieniu nowego Forum o gołębiach. Zachętam wszystkich fanów gołębi do rejestracji oraz udziału w rozmowie na forum. Na forum dowiesz się wszechstronnych informacji na temat hodowli gołębi pocztowych, budowy gołębników itp.Filmy o gołębiach

Interesujesz sie gołębiami i chciałbyś poprawić lotowania swoich gołębi, spowodować, że Twoje gołębie pocztowe staną się silniejsze? Zobacz nowe filmy o gołębiach na, których pokazane są gołębniki oraz najnowsze techniki chowu. Zachęcamy do ich obejrzenia. Stanowią one ciekawą dokumentacje dla każdego gołębiarza!


Loty Gołębi pocztowych

Jeżeli chciałbyś, aby Twój gołąb woził udział w darmowych lotach gołębi pocztowych zgłoś się do nas. Regularnie organizujemy loty z Niemiec.