Czym jesteś zainteresowany?

PolecamGołębie Pocztowe - Najlepszy Portal O Gołębiach
Kokcydioza

Kokcydioza

charakterystyka oglna:

Paso?ytnicza choroba go??bi wywo?ywana przez pierwotniaki z rodzaju Eimeria. Prawie wszystkie go??bie s? nosicielami kokcydiw i wydalaj? z ka?em oocysty (przetrwalnikowe formy paso?yta). U wi?kszo?ci z nich nie obserwuje si? objaww choroby.

objawy i przebieg choroby:

W przypadku os?abienia organizmu go??bia dochodzi do namno?enia i uaktywnienia si? pierwotniakw. Dostaj? si? one do jelita gdzie uszkadzaj? jego ?luzwk? wywo?uj?c stany zapalne z biegunk?. Zniszczenie nab?onka jelita stanowi te? doskona?e wrota do zaka?e? bakteryjnych (np.salmoneloz?). Kokcydioza w ostrym przebiegu obserwowana jest najcz??ciej u osobnikw m?odych. Dla nich te? jest najgro?niejsza - ptaki padaj? cz?sto z os?abienia lub w wyniku dodatkowych infekcji, na ktre nara?one s? przy kokcydiozie (trichomonadoza, salmoneloza, paramyxowiroza).

leczenie i profilaktyka:

preparat COCXITEX podawa? do wody lub do karmy, leczniczo przez okres 6 dni, zapobiegawczo przez okres 2 dni, w trakcie kuracji dodatkowo podawa? witaminy i minera?y.

 

NOWE FORUM O GOŁĘBIACH

Z wielką radością informuje wszystkich hodowców gołębi o uruchomieniu nowego Forum o gołębiach. Zachętam wszystkich fanów gołębi do rejestracji oraz udziału w rozmowie na forum. Na forum dowiesz się wszechstronnych informacji na temat hodowli gołębi pocztowych, budowy gołębników itp.Filmy o gołębiach

Interesujesz sie gołębiami i chciałbyś poprawić lotowania swoich gołębi, spowodować, że Twoje gołębie pocztowe staną się silniejsze? Zobacz nowe filmy o gołębiach na, których pokazane są gołębniki oraz najnowsze techniki chowu. Zachęcamy do ich obejrzenia. Stanowią one ciekawą dokumentacje dla każdego gołębiarza!


Loty Gołębi pocztowych

Jeżeli chciałbyś, aby Twój gołąb woził udział w darmowych lotach gołębi pocztowych zgłoś się do nas. Regularnie organizujemy loty z Niemiec.