Czym jesteś zainteresowany?

PolecamGołębie Pocztowe - Najlepszy Portal O Gołębiach
Katar Zaka?ny

Katar Zaka?ny

Charakterystyka oglna:

Katar zaka?ny jest chorob? drg oddechowych. Na zaka?enie podatne s? ptaki w ka?dym wieku, jednak u go??bi m?odych choroba ma ci??szy przebieg ni? u doros?ych. Choroba ujawnia si? w stanach os?abienia organizmu. Zara?enie nast?puje drog? kropelkow?, przez wod? pitn?, odchody, karm?.

Objawy i przebieg choroby:

Chore go??bie kichaj?, otwory nosowe s? zaklejone wodnist? wydzielin? co utrudnia im oddychanie. Brodawki nosowe oraz grzbiet nosa zmieniaj? kolor z bia?ego na szary. W jamie dziobowej, w gardle i na podniebieniu widoczne s? ??te naloty i drobne bia?e ogniska martwicowe. Stan zapalny obejmuje rwnie? tchawic?, oskrzela i p?uca a nierzadko rwnie? worki powietrzne. Go??b wydaje rz???ce odg?osy podczas oddychania (?atwo to us?ysze? odwiedzaj?c w nocy go??bnik, bez zapalania ?wiat?a). Chore ptaki trac? apetyt, chudn? i s?abn?. Lot ich staje si? oci??a?y. Cz?ste s? nadka?enia bakteryjne komplikuj?ce przebieg choroby. Organizm os?abiony infekcj? kataraln? staje si? podatny na zara?enie salmonell?, paramyxowiroz?, kokcydioz? czy rz?sistkownic?.

Leczenie i profilaktyka:

Preparat ORNIFOX podawa? do wody lub do karmy, leczniczo przez okres 5 dni, zapobiegawczo przez okres 2 dni, w trakcie kuracji dodatkowo podawa? witaminy i minera?y.

 

NOWE FORUM O GOŁĘBIACH

Z wielką radością informuje wszystkich hodowców gołębi o uruchomieniu nowego Forum o gołębiach. Zachętam wszystkich fanów gołębi do rejestracji oraz udziału w rozmowie na forum. Na forum dowiesz się wszechstronnych informacji na temat hodowli gołębi pocztowych, budowy gołębników itp.Filmy o gołębiach

Interesujesz sie gołębiami i chciałbyś poprawić lotowania swoich gołębi, spowodować, że Twoje gołębie pocztowe staną się silniejsze? Zobacz nowe filmy o gołębiach na, których pokazane są gołębniki oraz najnowsze techniki chowu. Zachęcamy do ich obejrzenia. Stanowią one ciekawą dokumentacje dla każdego gołębiarza!


Loty Gołębi pocztowych

Jeżeli chciałbyś, aby Twój gołąb woził udział w darmowych lotach gołębi pocztowych zgłoś się do nas. Regularnie organizujemy loty z Niemiec.