Czym jesteś zainteresowany?

PolecamGołębie Pocztowe - Najlepszy Portal O Gołębiach
Go??bnik Budkowy

Wykonujemy z desek struganych grubo?ci 18 do 24 mm. Daszek zabezpieczy? pap? lub blach? przed opadami. Do ka?dej z cel o szeroko?ci 34 cm d?ugo?ci ok.70 cm przedzielonej przegrod? oddzielaj?c? m?ode od miski z jajkami musi by? wygodne doj?cie celem ich oczyszczenia. Otwr wylotowy ma wymiary 12 x 15 lub 16 x 16 w zale?no?ci od hodowanej rasy ( wielko?ci go??bia). Wykonujemy go 10 do 15 cm nad pod?og?. W ka?dym otworze umieszczamy desk? wylotow? d?ugo?ci ok.15 cm . Wyloty nale?y oddzieli? desk? pionow? aby go??bie nawzajem sobie nie przeszkadza?y Go??bnik budkowy powinien by? zawieszony na wschodniej stronie budynku, w taki sposb aby uniemo?liwia? doj?cie drapie?nikw (koty, kuny , ?asice).Po ka?dym l?gu cele nale?y oczy?ci? i zdezynfekowa?. Go??bniki takie trudno jest czy?ci? i nie?atwo kontroluje si? w nich go??bie. M?ode cz?sto z nich wypadaj? , trudno?ci sprawia z?apanie go??bi. Obecnie wykonuje si? je tylko wtedy , gdy miejscowe warunki lub mo?liwo?ci finansowe nie pozwalaj? na wykonanie innego go??bnika.

 

NOWE FORUM O GOŁĘBIACH

Z wielką radością informuje wszystkich hodowców gołębi o uruchomieniu nowego Forum o gołębiach. Zachętam wszystkich fanów gołębi do rejestracji oraz udziału w rozmowie na forum. Na forum dowiesz się wszechstronnych informacji na temat hodowli gołębi pocztowych, budowy gołębników itp.Filmy o gołębiach

Interesujesz sie gołębiami i chciałbyś poprawić lotowania swoich gołębi, spowodować, że Twoje gołębie pocztowe staną się silniejsze? Zobacz nowe filmy o gołębiach na, których pokazane są gołębniki oraz najnowsze techniki chowu. Zachęcamy do ich obejrzenia. Stanowią one ciekawą dokumentacje dla każdego gołębiarza!


Loty Gołębi pocztowych

Jeżeli chciałbyś, aby Twój gołąb woził udział w darmowych lotach gołębi pocztowych zgłoś się do nas. Regularnie organizujemy loty z Niemiec.